KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

  1. Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni

Lokum Oyun Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. olarak, Şirketimizle paylaştığınız kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyor; bu amaçla kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti gösteriyoruz. Bu kapsamda işbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun (Kanun) 10. maddesinin bir gereği olarak tarafınızla paylaşılmaktadır. 

Zula Mobile uygulamasını indirip uygulamayı kullanmaya başladığınızda ilgili kişi sıfatına haiz olmaktasınız. Şirketimizce “veri sorumlusu” sıfatıyla toplanan kişisel verilerinize, bunların toplanma amaçlarına ve sair hususlara aşağıda yer verilmektedir.
 
  1. Kişisel Verileriniz Nelerdir?
Kişisel verileriniz, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları doğrultusunda aşağıda belirtilen kişisel verileriniz tarafımızca toplanmaktadır
Zula Mobile üzerinden misafir kullanıcı olarak oyun oynamak için sizden toplanan ve işlenen kişisel veriler cihaz kimliği ve rumuz bilgilerinizdir. Zula Mobile oyununa Zula PC, Facebook ve Google hesabınız üzerinden erişmeniz halinde sizden toplanan ve işlenen kişisel veriler ad soyad ve profil resmi bilgileridir.

Eğer ücret karşılığında sunduğumuz Hizmetler veya ürünlerden herhangi birini satın almak isterseniz sizin veya üçüncü parti alıcının banka kartı, kredi kartı yada ödeme hizmeti bilgileri sistemimizde güvenli soket katmanı (SSL) teknolojisini kullanarak şifreleriz.
 
  1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.
  1. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması
Şirketimiz kişisel verilerinizi Kanun ve sair mevzuat kapsamında:  
  1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Aşağıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanmaktadır.  
  1. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız
Kanunun 11 numaralı maddesi gereğince, Şirketimize başvurarak;
 

haklarına sahipsiniz.

Kanun’un uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorunuzu Lokum Oyun Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş., Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No:124, Özsezen İş Merkezi, B Blok, Kat:11, Şişli/İSTANBUL adresine (noter, iadeli taahhütlü mektup vb.) yada [email protected] - [email protected] adresine yazılı olarak iletebilirsiniz. 


Çocuklar İçin Kişisel Veri İşlenmesinde Veli yada Vasi Onayı
“6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun (“KVKK”)’u uyarınca işbu kurallar ve (kullanıcı sözleşmesi, davranış kuralları) kapsamında velisi/ yasal temsilcisi olduğum (Çocuğun adı/soyadı) kişisel verilerinin toplanmasını, işlenmesini, 3. kişilere aktarılmasını ve bu hususta bilgilendirildiğimi kabul ettiğimi beyan ederim.

Çocuğunuza ait kişisel veriler, KVKK ve sair mevzuatın öngördüğü süreler boyunca saklanacak olup ilgili haklara www.zulaoyun.com adresinden erişebilir ve ilgili taleplerinizi internet sitemizde yer alan aydınlatma yükümlülüğü metni uyarınca belirlenen usuller ile  [email protected] - [email protected] adresine gönderebilirsiniz.”

İşbu Aydınlatma Metni, 30.06.2020 tarihinde hazırlanmıştır. Aydınlatma Metni’nde değişiklik yapılması durumunda, Aydınlatma Metni’nin yürürlük tarihi ve içeriği güncellenecek ve www.zulamobile.com adresinde belirtilen platformlarda yayınlanacaktır.